Psicopedagogia

En què et podem ajudar?

La intervenció psicopedagògica té com a finalitat millorar el rendiment acadèmic potenciant els hàbits i les tècniques d’estudi, la planificació, la concentració, el raonament lògic i la memòria del nen o adolescent. Al mateix temps que potenciar la seva autoestima, seguretat i habilitats socials amb la conseqüent millora de la seva conducta i equilibri emocional.

Paral·lelament es treballa la gestió emocional entenent que les emocions estan implicades en els processos d’aprenentatge.

També s’ofereix un espai de d’atenció a les famílies, orientant i oferint recursos amb la finalitat d’afavorir la dinàmica familiar.

Altres àrees d’intervenció

Adults

Logopèdia i reeducació del llenguatge

Infantil i
juvenil

Psicologia familiar i de parella

Sala Snoezelen

Creus que et podem ajudar?

Ens adaptem a les necessitats reals de cada persona