Cursos i grups

  • Es tracta de sessions grupals on treballem la parla i el llenguatge amb l’objectiu de millorar la seva comprensió i relació amb l’entorn, mitjançant tècniques d’estimulació sensorial i cognitiva.

  • Es tracta de sessions grupals que tenen com a objectiu disminuir la repercusió negativa del déficit d’atenció, la impulsivitat i la hiperactivitat que afecta a l’àrea acadèmica i social.

  • Es tracta de sessions grupals on treballem aquelles àrees que més necessiten millorar, pròpies de la seva dificultat: lectoescriptura, grafomotricitat, relació espai-temps, imaginació, ortografia, cal·ligrafia, consciència fonològica, expressió oral i escrita. Així com també es treballen aspectes que també resten afectats: la gestió emocional, les relacions socials, l’autoestima, l’autonomia i els hàbits de treball.

  • Es tracta de sessions grupals on es treballen les dificultats escolars d’aprenentatge vinculades a la presencia d’algun trastorn específic. Treballem hàbits i tècniques d’estudi, comportaments inadequats i gestió emocional.

  • Es tracta de sessions grupals amb l’objectiu d’aprendre estratègies i habilitats interpersonals, així com, aprendre a identificar i gestionar les seves emocions. Tenint com a finalitat millorar la seva competència interpersonal individual en situacions socials específiques.

CONTACTA AMB NOSALTRES